Städdag Rastaholm

Städdag 14 november kl. 09.00. Vi håller avstånd till varandra och ser till att max antal personer inte överstiger 50 på holmen respektive varvsplanen. Ta på er oömma kläder och tag gärna med egna verktyg. Hela Rastaholme ska städas, krattas och löv ska plockas. Dessutom ska varvet städas inför den annalkande vintern. På grund av den rådande situationen kommer vi inte bjuda på någon förtäring. Medtag egen fika/mat som förtärs på lämpligt avstånd och plats.

Välkomna hälsar Rastakommittén!

Alla nyheter