Städdagen på Rastaholm den 12 november inställd

På grund av det rådande väderläget har Rastaholmskommittén beslutat att ställa in den städdag som ska äga rum den 12 november. Kommittén kommer meddela ett nytt datum för städdag som ersätter denna, Städdagen kommer äga rum innan sjösättning 2017.

Alla nyheter