Städning av sticken på Bergvik

Våren närmar sig och vi i kommittén på Bergvik planerar för en fantastisk sommar 2022 genom en storstädning av våra gemensamma förvaringsplatser.

24 mars kl 18.00 kommer sticken i gröna längan att städas. Om du som medlem vill var med så är du/ni hjärtligt välkomna!

Du/ni båtägare som har kvarstående material se till att: namnge era grejer med namn, telefon, även med år 2022. Fullt synligt!

Bergvikskommittén kommer att städa undan ej namngett material. Detta material kommer som vanligt att hamna under bron på flanken av gröna längan. Under vårstädningen kommer detta sedan att slängas.

Bergvikskommittén
genom
Hk Rickard Wallmark
tfn: 079-006 02 65
Alla nyheter