Uppdaterade sjösättningslistor!!!

Nu finns uppdaterade sjösättningslistor på medlemssidorna. Ändringar gäller i första han dem som valt att flytta/missat sin sjösättning. Detta till en kostnad av 1500 kr. De medlemmar som inte kan sjösätta enligt lista kommer behöva boka egen sjösättningstid, detta kostar 1100 kr

Alla nyheter