Vaktlistor Tranebergshamnen 2017

Nu finns vaktlista för Tranebergshamnen,
2017, publicerad på hemsidan under
medlemssidan (Medlemsinfo, Medlemmar Inloggning).

Eftersom vaktpassen startar den 1 maj så är det
viktigt för de medlemmar som ej valt sina vaktpass
att snarast ta del av information om tilldelade pass.

Om tilldelad dag ej passar, eller du får förhinder, kontakta någon extravakt som kan ta ditt vaktpass mot fastställd ersättning.

HAMNKOMMITTÉN

Alla nyheter