Dags att nominera

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna.
Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna. Valbara ledamöter finner du på sällskapets medlemssida.


I nomineringen skall det framgå:
• Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och
e-postadress.
• Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
• En liten motivering till varför personen nomineras.
• Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag.


Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer.

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna

Senast den 31 januari.

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast den 1 mars. Nomineringarna som skickas via post, ska skickas till:

Valberedningen
Stockholms Segelsällskap
Bergviksvägen 10
167 63 Bromma

Nomineringarna skickas via e-post till:
valberedningsss@outlook.com

Vänlig hälsning Valberedningen

Kontaktuppgifter valberedningen:
Paula Thunberg Bertolone Västerbrohamnen 0702-635522 paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se
Gunilla Sundberg Rasta 073-7536254 gunilla.rasta@gmail.com
Ulrik Hejdenberg Traneberg 0708-373540 ulrik@hejdenberg.pp.se
Anders Steen Bergvik 070-7700451

Städdag Rastaholm

Städdag 22 maj kl. 09.00. Vi håller avstånd till varandra och ser till att max antal personer inte överstiger 50 på holmen respektive varvsplanen. Ta på er oömma kläder och tag gärna med egna verktyg. Hela Rastaholme ska städas, krattas och fräschas till. Städdagen avslutas utan förtäring.

Välkomna!

Städdag för varvsliggare Bergvik

Onsdagen den 19:e maj kl. 18.00 -21.00
Vi håller avstånd till varandra (Riskgrupper stannar hemma) och vi ser till att max antal personer inte överstiger 50 på varvsplanen. Ta på er oömma kläder och tag gärna med verktyg. Hela Bergvik ska städas, krattas, och fräschas till. Städdagen avslutas med enklare förtäring.

Årsmötet är öppnat

Årsmötet öppnades idag den 3 maj 2021 genom ett e-postutskick till alla medlemmar. Styrelsen ber alla medlemmar att svara på mejlet med antingen Ja eller Nej på frågorna i punkt 4 nedan till e-postadress arsmote@stockholmssegelsallskap.se.

1. Årsmöteshandlingar finns på hemsidan sedan den 14 april 2021.
– Kallelse Årsmöte 2021
– Verksamhetsberättelse 2020
– Årsbokslut 2020
– Revisorernas berättelse
– Proposition miljökommitté
– 2021 års budget
– Verksamhetsplan 2021
– Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, kommittéledamöter
– Förslag på valnämnd

2. Medlemmar kan ställa frågor via e-post som rör ovanstående årsmöteshandlingar fram till 5 maj 2021 till adress arsmote@stockholmssegelsallskap.se

3. Styrelsen skickar ut alla inkomna frågor med svar till alla medlemmar senast 6 maj 2021

4. Medlemmarna svarar via e-post senast 7 maj 2021 (Ja eller Nej) om man godkänner nedanstående punkter:
– Godkännande av röstlängd och dagordning samt fråga om mötet är behörigen utlyst
– Ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020
– Godkännande budget för 2021
– Godkännande av valberedningens förslag
– Godkännande av den föreslagna valnämnden

5. Årsmötet avslutas 7 maj 2021

För Styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande
Stockholms Segelsällskap

FÖRENKLAD DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP
1. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
2. Fråga om mötet tillåter närvaro av personer som inte är medlemmar – Utgår
3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare – Utgår
4. Godkännande av protokoll från föregående föreningsmöte. Publicerades på SSS hemsida under 3 juni år 2020
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse finns på hemsidan
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner – Förslag på Miljökommitté
8. Motioner – Inga
9. Fastställande av inträdes- och medlemsavgifter – Oförändrat
10. Fastställande av budgeten för verksamhetsåret 2021 – Finns på hemsidan
11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och kommittéledamöter – Enligt valberedningens förslag
12. Val av valnämnd – Nuvarande valnämnd kvarstår till år 2022
13. Utdelning av eventuella utmärkelser – Hanteras av Kansliet under år 2021
14. Meddelande från styrelsen – Finns inga meddelanden
15. Övriga föranmälda frågor – Finns inga föranmälda frågor

Årsmötet avslutas

Coronaanpassad städ-/arbetsdag i Västerbrohamnen

Vi genomför vårens städ/arbetsdag som planerat i Västerbrohamnen Lördagen den 24 april mellan klockan 09.00–12.00

Vi anpassar aktiviteterna så att vi kan hålla avstånd till varandra. Vi måste alla också hjälpas åt för att respektera avståndet till varandra. Det är viktigt att ni som tillhör en riskgrupp eller känner symptom eller är sjuk inte deltar denna gång. Av den anledningen kommer vi inte heller att bjuda på någon förtäring denna dag.

Välkomna!

Hamnkommittén Västerbrohamnen

Det som göms i snö…

En vädjan nu när kung Bore slagit sina jätte armar omkring oss. Ni som har båt på våra varv och har elkablar liggande under snön önskar vi att ni vid första bästa tillfälle avlägsnar dessa och hänger upp dessa vi er båt. Vi önskar alla att slippa tråkiga överraskningar när vi kommer ut och ska titta till vår båt. När ni ändå tittar till båten passa på att slå bort snön nu när den är lätt i det kalla vintervädret

Nomineringar till årsmötet

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna. Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna. Det finns inte ett bestämt antal ledamöter i varje kommitté – så nominera på!

De som är gulmarkerade är alltså de som inte ska väljas på nytt vid detta årsmöte.

I nomineringen skall det framgå:

 1. Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
 2. Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
 3. En liten motivering till varför personen nomineras.
 4. Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen, annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera med. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer!

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna så snart som möjligt!

Valberedningen lämnar därefter över förslagen till styrelsen senast den 1 mars.

Skicka din nominering till:

eller

 • Valberedningen
  Stockholms Segelsällskap
  Bergviksvägen 10
  167 63 Bromma

Kontaktuppgifter valberedningen

Paula Thunberg Bertolone, Västerbrohamnen
070-2635522 och paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Gunilla Sundberg, Rastaholm
073-7536254 och gunilla.rasta@gmail.com 

Ulrik Hejdenberg, Tranebergshamnen
0708-373540 och ulrik@hejdenberg.pp.se

Anders Steen, Bergvik
070-7700451 och Anders.steen@secondpart.se

Med vänliga hälsningar från SSS Valberedningen