Ett stort tack!

Klubbkommittén var på besök på Flytande Glöggmässan i Traneberg. En väldigt trevlig tillställning och ett värmande genomförande, fler av våra medlemmar från alla andra hamnar borde vara där och uppleva klubbkänslan på en hög nivå… Så som Tranebergs hamnkommitté har gjort för oss SSS-are skall de ha en stor eloge för och samtidigt ser vi framemot ett större samarbete mellan hamnkommittéerna…

Klubbmästaren Hans Jonasson.

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna.


Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna.

I nomineringen skall det framgå:

  • Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
  • Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
  • En liten motivering till varför personen nomineras.
  • Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag.

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer.

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen. Vi tar därför gärna emot förslag på lämpliga kvinnor.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna senast den 31 januari.

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.
Nomineringarna som skickas via post, ska skickas till:

Valberedningen

Stockholms Segelsällskap
Bergviksvägen 10
167 63 Bromma

Nomineringarna via e-post skickas till:
valberedningsss@outlook.com

Vänlig hälsning Valberedningen

Kontaktuppgifter valberedningen
Paula Thunberg Bertolone      (Västerbrohamnen)      0702-635522       paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se
Ordförande                         

Gunilla Sundberg      (Rasta)      gunilla.rasta@gmail.com

Ulrik Hejdenberg      (Tranebergshamnen)      0708 373540      ulrik@hejdenberg.pp.se

Bilagor:

Mandattid kvar till årsmötet 2018

Uppdrag som medlemmar kan nominera till och som ska väljas 2019

Boka torrsättning 2018 nu!

Båtupptagning Bergvik och Rasta 2018

Upptagningsveckor:        Bergvik         v38-v43

                                       Rastaholm    v38-v43

Upptagningstider:           Klockan 07.00 – 15.40.
                                       Max 22 båtar per dag.
  
Du får själv bestämma tidpunkt för upptagningen. Så snart du betalt alla debiterade avgifter kan du logga in via hemsidan (medlemsinfo/boka upptagning). Sjösättningstidpunkten bestäms av SSS och anslås i hamnar och varv våren 2018.

Klicka här för att komma till bokningen.

De medlemmar som väljer att ta upp båten tidigt under hösten får automatiskt senare sjösättning. Det vill säga först upp sist i.

Det är av yttersta vikt att ni planerar och bokar er upptagning i tid, för att undvika att stå utan upptagning i höst gå in redan nu och boka.

 

Det är av yttersta vikt att ni bokar er upptagning i tid, även ni som vill ha sen torrsättning. Vid upptagning efter dessa datum så debiteras 1100kr extra 

Med Vänliga hälsningar

Fredrik Nyberg
Kanslichef
Stockholms Segelsällskap

Var med och delta i Båtklubbarnas Dag

– alltid sista lördagen i augusti
Båtklubbarnas Dag 25/8 är årets festdag för alla oss med båtar i båtklubbar!
Nu är vi mitt inne i en fantastisk sommar och njuter i fulla drag av livet i våra
båtar och båtklubbar och än finns det tid att förbereda dig, din båt och din
klubb för en festdag vid och i båten och tillsammans med andra!
Både viktigt och kul!
Viktigt för att båtklubbarna hotas från alla möjliga håll! Kul för att det är fest
med många tillsammans! Många öppnar sina hamnar och berättar om klubbens historia eller kanske bjuder allmänheten på korv.

Vid 15.00 så samlas vi i Riddarfjärden och bildar en parad runt Kungsholmen och Essingeöarna som sedan avslutas i Riddarfjärden.

Båtklubbarnas Dag-paket!
För att underlätta för klubbar som vill vara med och göra lördagen den 25 augusti till en båtfestdag bidrar SMBF med ett Båtklubbarnas Dag-paket!
Det består av en vepa (skylt i tunt tyg) med Båtklubbarnas Dag, ballonger,
informationsfoldrar, en liten BKD-fest-guide (tips om festiviteter och uppslag)
och lite annat att pryda båtar och klubb med.

Glöm inte bort att höra av dig till oss om du vill få Båtklubbarnas
Dag-paket!

Vi ses på i båtarna i klubbarna och på sjön!
Följ med vad som händer på:
båtklubbarnasdag.se
facebook båtklubbarnasdag smbf.org

 

 Vi ses den 25/8!