Det som göms i snö…

En vädjan nu när kung Bore slagit sina jätte armar omkring oss. Ni som har båt på våra varv och har elkablar liggande under snön önskar vi att ni vid första bästa tillfälle avlägsnar dessa och hänger upp dessa vi er båt. Vi önskar alla att slippa tråkiga överraskningar när vi kommer ut och ska titta till vår båt. När ni ändå tittar till båten passa på att slå bort snön nu när den är lätt i det kalla vintervädret

Nomineringar till årsmötet

Dags att nominera ledamöter till SSS styrelse och de olika kommittéerna. Stockholms Segelsällskaps valberedning har påbörjat sitt arbete inför nästa årsmöte. Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna att nominera ledamöter till de olika uppdragen så att vi har bra namn till de aktuella posterna. Det finns inte ett bestämt antal ledamöter i varje kommitté – så nominera på!

De som är gulmarkerade är alltså de som inte ska väljas på nytt vid detta årsmöte.

I nomineringen skall det framgå:

 1. Vem som nomineras, inklusive hemmahamn, telefonnummer och e-postadress
 2. Till vilken uppgift personen kan vara lämplig.
 3. En liten motivering till varför personen nomineras.
 4. Att den nominerade är tillfrågad och sagt ja till nomineringen, annars betraktar vi det som ett mer informellt förslag

Förutom nomineringar tar vi gärna emot mer informella förslag. Dessa kan valberedningen kontakta och diskutera med. Låt inte byråkratin runt det hela hindra er från att tipsa om lämpliga personer!

Valberedningen tar hänsyn till spridning mellan hamnarna och försöker dessutom få en representativ sammansättning av funktionärer. Vi försöker t.ex. förbättra fördelningen mellan könen.

Enligt stadgarna är sista nomineringsdagen den 15 februari (nomineringar som inkommer fram till 15 februari kommer att behandlas)

För att hinna kontakta de nominerade och arbeta fram valberedningens förslag önskar valberedningen dock att få in nomineringarna så snart som möjligt!

Valberedningen lämnar därefter över förslagen till styrelsen senast den 1 mars.

Skicka din nominering till:

eller

 • Valberedningen
  Stockholms Segelsällskap
  Bergviksvägen 10
  167 63 Bromma

Kontaktuppgifter valberedningen

Paula Thunberg Bertolone, Västerbrohamnen
070-2635522 och paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Gunilla Sundberg, Rastaholm
073-7536254 och gunilla.rasta@gmail.com 

Ulrik Hejdenberg, Tranebergshamnen
0708-373540 och ulrik@hejdenberg.pp.se

Anders Steen, Bergvik
070-7700451 och Anders.steen@secondpart.se

Med vänliga hälsningar från SSS Valberedningen

Danviksbron avstängd!

Sjöfartsverket har beslutat om avstängning av farleden under Danviksbron enligt tiderna nedan. Läs mer här

 • 2020-09-27 kl. 21:00 – 2020-10-02 kl. 10:00
 • 2020-10-04 kl. 21:00 – 2020-10-09 kl. 10:00
 • 2020-10-11 kl. 21:00 – 2020-10-16 kl. 10:00
 • 2020-10-18 kl. 21:00 – 2020-10-23 kl. 10:00

Ytterligare information:
Jennifer Ferccaine
Infrastruktursamordnare
Maritim Samverkan och Utveckling, Sjöfartsverket
Tel: +46 (0)10-478 52 39
Mobil: +46 (0)72-141 34 08

Dags att boka upptagning

Vi hoppas på några varma helger till, men tyvärr lider båtsäsong 2020 mot sitt slut och det är dags att boka upptagning. Navigera dig fram på hemsidan till ”Boka upptagning” under medlemsinfo eller klicka här. Du loggar in med ditt efternamn och medlemsnummer som du finner på din faktura.

Nya medlemmar som haft båtplats under sommaren och som önskar varvsplats under vintern kontaktar kansliet för att teckna avtal.

Ni som önskar säga upp ert vinteravtal och önskar få 50 % av varvsavgiften tillbaka måste göra detta innan den 20 september.

Städdag inställd på Rasta

Städdagen 16 maj är inställd pga Coronapandemin.

För att få varvsplan städad är det extra viktigt att varje båtägare städar extra mycket runt sin båt, även efter sjösättning. Ta en extra runda och ta hand om kringflygande skräp.

Höstens städdagar, 22 augusti och 14 november, räknar vi med att kunna genomföra.

De som har svårt att närvara det antal gånger som krävs hör av sig till Anders Henriksson för att få egna arbetsuppgifter som kan utföras vid annat tillfälle. Det finns behov av att utföra vissa arbeten direkt efter sjösättningen så vet man med sig att det blir problem i höst så hör av er.

Rasta Hamnkommitté

Städdagen i Tranebergshamnen inställd

Vårens städdag i Tranebergshamnen lördagen den 25 april är inställd

På grund av situationen med coronaviruset har vi beslutat att ställa in vårens traditionsenliga städdag i Tranebergshamnen. Ingen avgift för missad städdag kommer att utgå. Hamnkommittén utför de viktigaste åtgärder som behövs för att öppna hamnen för säsongen.

Observera att vaktpass skall utföras som vanligt. Vaktlistan finns på hemsidan och nere i hamnen.

Väl mött i mindre grupper nere i hamnen!

Hamnkommittén

Information inför årsmöte

Kära SSS:are,

Vi är just nu inne i en väldigt osäker tid där det är oklart om vi kommer att kunna genomföra årsmötet 2020 som stadgarna föreskriver. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas under mars, april eller maj månad. Styrelsen har därför fattat ett beslut om att planera för att årsmötet hålls utomhus tisdagen den 26 maj klockan 19:00 på Rastaholms varvsplan.

Årsmötet hålls endast om det går att genomföra på ett säkert sätt. Styrelsen kommer att följa myndigheternas rekommendationer och även tillämpa försiktighetsprincipen. Styrelsen kommer också att undersöka om det går att genomföra ett digitalt årsmöte som alternativ till att träffas fysiskt.

För styrelsen
Lars Nordfeldt, ordförande